Adresa poskytovatele:

Centrum ucelené rehabilitace (zapsaný ústav)
Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov

IČO: 06172865

Registrační číslo (identifikátor): 7405909

Statutární zástupce – ředitel: Mgr. Petr Džambasov

Tel: 776 806 475
E-mail: curzu@curzu.cz
Webové stránky: www.curzu.cz