Sociální pracovníci ve spolupráci s odbornými poradci poskytují sociální, psychologické, psychosociální a sociálně právní poradenství jednotlivcům, partnerským párům, snoubencům, manželům a rodinám, které se nacházejí ​v náročném životním období.

Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí. Více informací o rodinném poradenství lze získat i na stránkách Asociace manželských a rodinných poradců, jejíž jsou naši odborní pracovníci dlouholetými členy – www.amrp.cz.

Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy poskytuje radu, pomoc a podporu v:

  • Základní stabilizaci situace klienta

podpora orientace ve vlastní situaci, podpora k řešení identifikované nepříznivé sociální situace, psychosociální podpora (stabilizace emocí, naslouchání, provázení)

základní sociální poradenství,

zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, apod.),

  • Sociálně terapeutické činnosti

krizová intervence (tj. postupy směřující ke zvládnutí naléhavé krizové životní situace v její nejtěžší fázi) a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu,

psychologické poradenství, individuální, rodinná a párová terapie,

oddělení rodinné mediace a podpory rodinných kompetencí,

poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod. 

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Předcházení rizikovému chování a jeho řešení, předcházení a řešení domácího násilí (asistence s podáváním návrhu na vykázání násilníka, podpora a pomoc při kontaktování PČR, SPOD, IC, zprostředkování návazné služby apod.)

Předcházení a řešení zneužívání, týrání a šikany, podpora při ochraně základních lidských práv a svobod.

Rada, pomoc, podpora a asistence při ochraně práv v oblasti občanských, rodinných, partnerských, sousedských a jiných vztahů,

odborná mediaci především ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem; zároveň může v indikovaných případech nabídnout i asistovaný styk dětí s rodiči.