Zřizovatelem sociální služby odborného poradenství poskytovaného v Poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy je Centrum ucelené rehabilitace, z.ú.

Adresa poskytovatele:

Centrum ucelené rehabilitace (zapsaný ústav)
Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov

IČO: 06172865

Registrační číslo (identifikátor): 7405909

Statutární zástupce – ředitel: Mgr. Petr Džambasov

E-mail:curzu@curzu.cz
Webové stránky: www.curzu.cz

Pracovníci Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy:

  • Jednání se zájemcem: Bc. Radka Herclíková – sociální pracovnice
    Tel: 776 806 475
  • Akreditovaná manželská poradkyně: PhDr. Irina Malinová
  • Mediátor: PhDr. Jaroslav Dostál
  • Vedoucí služby: Mgr. Petr Džambasov

Otevírací doba:

Po – Pá od 8:00 – 15:30,
Služba není poskytována ve státní svátek.
Služby jsou pro klienty poskytovány bezplatně.

Registrovaná forma poskytování služby: Ambulantní
Okamžitá kapacita ambulantní služby:
při práci s jednotlivcem – 1 klient
při práci se skupinou – 5 klientů/ 1 pracovník

okruh osob:

  • oběti domácího násilí
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura:

  • od 4 let věku

Služba je poskytována od 2.1.2018.