Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov usiluje prostřednictvím sociální služby o podporu a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s problémy v mezilidských vztazích, zejména pak s problémy v rodinných, manželských a partnerských vztazích. Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, nevěry, závislostí v rodině a obtíží v intimním soužití. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a to především o výchově dětí a  uspořádání vzájemných vztahů. 

Hlavním cílem služby je individuálním odborným přístupem zvládnutí konkrétních potíží v různých životních situacích klienta, jak aktuálních, tak dlouhodobých, které vede k řešení či předcházení vzniku jeho nepříznivé sociální situace.