Curzu Zdraví a Rehab

Co dělá rehabilitační lékař?

  • Domů
  • Co dělá rehabilitační lékař?
Co dělá rehabilitační lékař?

Pojem rehabilitačního lékařství

Tak jako každý odborník, rehabilitační lékař má své specifické místo v lékařském světě. Je to odborník, který se zaměřuje na nápravu fyzických schopností pacientů a jejich návrat do běžného života po zraněních nebo nemoci. A asi by vás překvapilo, kdybyste věděli, jak důležitou roli tito lékaři hrají v našem zdravotním systému. Bez nich by mnoho lidí nemělo možnost se vrátit k normálnímu životu po těžkých úrazech nebo operacích.

Je možné, že jste se s nimi setkali, pokud jste někdy prodělali nějakou závažnou operaci nebo úraz. Oni jsou ti, kdo s vámi tráví mnoho času po vašem probuzení na lůžkové péči, motivují vás a pomáhají vám znovu se postavit na nohy. Já sám jsem měl tu čest, když jsem si před pár lety přivodil zlomeninu femuru. Bez mého rehabilitačního lékaře bych dnes možná nechodil.

Rozmanitost rehabilitačního lékařství

Ale rehabilitační lékařství není jen o fyzické rehabilitaci po úrazech. Toto odvětví se také významným způsobem podílí na péči o lidi s chronickými onemocněními, jako je například cukrovka nebo revmatoidní artritida. Cílem je pomoci lidem, aby se naučili lépe zvládat svůj fyzický stav, aby mohli vést co nejaktivnější a nejzávislejší život.

Odborné znalosti a dovednosti rehabilitačních lékařů

Rehabilitační lékaři musí být vybaveni širokým spektrem znalostí a dovedností. Kromě obecných lékařských znalostí, musí mít také hluboké pochopení pro fyzioterapii, ergoterapii, ale i psychologii. Musí umět nahodit tu správnou rovnováhu mezi podporou a náročností, aby jejich pacienti průběžně pokračovali v procesu zotavení. A věřte mi, že to není vždy snadné. Já já pamatuju, jak těžké to pro mě bylo, když mi řekli, že budu muset znovu učit chodit.

Role rehabilitačního lékaře v týmu zdravotnických odborníků

Rehabilitační lékař také často funguje jako jakýsi dirigent v týmu zdravotnických odborníků. Koordinuje péči a přístup k pacientovi s ostatními lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty nebo třeba i sociálními pracovníky. Spolu tvoří takový malý "orchestr", který se snaží dosáhnout harmonického zotavení pacienta.

Význam preventivní péče v rehabilitaci

Neměly bychom zapomínat ani na význam preventivní péče v rehabilitaci. Mnoho lidí má tendenci podcenit opakované zranění, které může mít za následek chronické problémy. Rehabilitační lékaři pomáhají svým pacientům upravit jejich tělesnou aktivitu tak, aby minimalizovali riziko dalších zranění. Třeba já sám, po mé noze už neřádím tak, jak jsem býval zvyklý.

Budoucnost rehabilitačního lékařství

Nakonec bych chtěl zmínit budoucnost rehabilitačního lékařství. Mé poslední setkání s rehabilitačním lékařem bylo před pěti lety, ale od té doby se toho hodně změnilo. Dnes se rehabilitační lékaři více zaměřují na přizpůsobení domácího prostředí pacientů a vytváření příznivějších podmínek pro jejich zotavení. Jistě, ještě je před námi hodně práce, ale věřím, že rehabilitační lékařství má před sebou světlou budoucnost.

Josef Novák

Josef Novák

Jako specialista na rehabilitaci pracuji v rehabilitačním centru v Hradci Králové. Mám za sebou mnoho úspěchů při pomoci lidem vracet se zpět do plného života po různých ztrátách fyzických schopností. Jsem také velkým nadšencem pro zdravý životní styl, a proto rád píšu o zdravé stravě a jejím vlivu na naše zdraví. Moje práce je mou vášní a jsem šťastný, že mohu pomáhat lidem žít plnohodnotný život.

Napsat komentář