Curzu Zdraví a Rehab

Podmínky použití

  • Domů
  • Podmínky použití

Úvod

Vítejte na webových stránkách Curzu Zdraví a Rehab. Tyto Podmínky použití (dále jen 'Podmínky') definují a upravují práva a povinnosti mezi námi, provozovatelem webu Curzu.cz, a vými uživateli. Přečtěte si tyto Podmínky pozorně před použitím našich služeb. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Pokud s některou z částí Podmínek nesouhlasíte, nejste oprávněni využívat naši webovou stránku a její služby. Tento dokument může být kdykoliv změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění, přičemž platnost těchto změn nastává okamžikem jejich publikace na stránkách Curzu.cz.

Poskytované služby

Naše webové stránky poskytují informace a služby související s rehabilitací, zdravým životním stylem, stravovacími plány a podobně. Snažíme se, aby informace byly co nejaktuálnější a věrohodné, nicméně nezaručujeme jejich úplnou přesnost či úplnost. Náš obsah je výhradně informativního charakteru a nikdy nenahrazuje odbornou lékařskou péči. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží doporučujeme vždy konzultovat danou problematiku s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Práva a povinnosti uživatelů

Jako uživatelé našeho webu se zavazujete k tomu, že nebudete naše služby využívat k žádným nezákonným účelům a že respektujete autorská práva, která jsou spojena s veškerým obsahem publikovaným na Curzu.cz. Veškerý obsah, včetně, ale neomezující se na texty, grafické prvky, loga a obchodní značky, je chráněn autorským zákonem a dalšími právními předpisy. Kopírování, šíření, přeprodávání či jakékoli jiné zneužití obsahu bez předchozího písemného svolení je přísně zakázáno.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Všechny poskytnuté informace jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů (oddíl 'Ochrana osobních údajů').

Omezení odpovědnosti

Provozovatel webu Curzu.cz nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s využíváním či nemožností využívání služeb poskytovaných tímto webem. Provozovatel rovněž není odpovědný za přesnost, úplnost nebo spolehlivost jakýchkoliv informací, produktů či služeb, které jsou na tomto webu k dispozici.

Kontakt a údaje o provozovateli

Provozovatelem webu Curzu.cz je Tomáš Novotný se sídlem na adrese Divadelní 9, 301 00 Plzeň, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se těchto Podmínek použití nebo našeho webu obecně, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Tomáš Novotný

Tomáš Novotný

Jsem expert na rehabilitaci a mám silný zájem o zdraví a zdravou stravu. Svůj odborný názor a rady často sdílím ve svých článcích, které píši o všem, co souvisí s těmito tématy. S manželkou Monikou žijeme v Plzni a máme dvě děti - Jana a Mirku. Ve svém volném čase jsem vášnivý fotograf a rád se věnuji turistice.

Napsat komentář