Curzu Zdraví a Rehab

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutem a masérem?

  • Domů
  • Jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutem a masérem?
Jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutem a masérem?

Definice fyzioterapie a masáže

Když se Monika nebo já potýkáme s bolestmi svalů či kloubů po dlouhých dnech u počítače, často hledáme různé způsoby, jak tyto nepříjemnosti zmírnit. Na trhu je spousta možností, od balzámů na bolesti až po nekonečné seznamy specialistů, kteří se snaží pomoci s naším zdravotním stavem. Dva z nich jsou fyzioterapeut a masér. Ale jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? Tento článek se pokusí odpovědět právě na tuto otázku.

Objasníme nejen to, jak se liší, ale také do jaké míry se jejich činnosti překrývají. Fyzioterapie, někdy nazývaná také rehabilitace či fyzikální terapie, se zaměřuje na prevenci, léčení a zmírnění symptómů různých zdravotních stavů a poranění pomocí fyzikálních metod. Na druhé straně masáž je starobylá metoda používaná k relaxaci a hojení těla prostřednictvím manipulace s tkáněmi.

Role fyzioterapeuta

Fyzioterapeuti jsou lékaři specializovaní na fyzikální terapii. Pomáhají lidem všech věkových skupin se širokou řadou zdravotních problémů, především těch, které ovlivňují pohyblivost a funkčnost pacienta. Často pracují s lidmi po operacích, s pacienty trpícími chronickými onemocněními, nebo se staršími lidmi, kteří mají potíže s pohyblivostí.

Fyzioterapie využívá celou řadu různých metod, jako jsou cvičení, manuální terapie, t.j. manipulace s tělem pacienta (což může zahrnovat i masáž), a také různé terapeutické přístupy, například použití tepla, elektřiny nebo vody. Cílem je zlepšení nebo udržení fyzického stavu pacienta tak, aby byl schopen vést plnohodnotný život.

Role maséra

Masér je odborník, který využívá různých technik masáže k uvolnění svalů a dalších měkkých tkání těla. Masáže mohou být relaxační - tedy zaměřené na uvolnění stresu a napětí, nebo terapeutické, což zahrnuje masáže zaměřené na konkrétní problémy, jako je například bolest zad.

Masáže mohou být také součástí širšího wellness programu. Skvělý příklad může být právě Monika, která pravidelně chodí na masáže, aby se uvolnila po náročné práci. A víte, co je na tomto nejkrásnější? Sama říká, že i přestože masér nedělá nic, co by mělo přímý vliv na její záda, cítí se po masáži vždy o mnoho lépe.

Srovnání fyzioterapie a masáže

Jak jsem již zmínil výše, oba profese mohou používat podobné techniky k léčení a prevenci problémů s pohyblivostí a bolestí. Například jak masér, tak fyzioterapeut může použít masážní techniky k uvolnění napjatých svalů. Rozdíl však je v tom, že zatímco pro maséra je masáž hlavní a často jedinou technikou, kterou používá, fyzioterapeut může masáž považovat pouze za jeden z mnoha nástrojů v jeho arzenálu.

Dalším rozdílem je rozsah případů, kterými se zabývají. Fyzioterapeuti se často setkávají s pacienty s vážnějšími zdravotními problémy, jako jsou tělesné postižení, chronické onemocenění, nebo vážná poranění. Na druhé straně masérův primární cíl je poskytnout okamžité ulevění od napětí a stresu, ačkoliv někteří maséři mohou být také vycvičeni k řešení určitých zdravotních problémů.

Vzdělání a certifikace fyzioterapeuta a maséra

Další zásadní rozdíl mezi fyzioterapeuty a maséry spočívá v jejich vzdělání a certifikaci. Vidíte, aby se někdo mohl stát fyzioterapeutem, musí dokončit studium fyzioterapie na vysoké škole nebo univerzitě, které trvá obvykle pět let. Poté je nutné absolvovat období praxe pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta. To vše v rámci získání potřebné licence.

Na druhé straně, pro stát se masérem je nutné absolvovat certifikovaný kurz masáže, který může trvat několik týdnů až měsíců. Po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek získá masér certifikát, který mu umožňuje poskytovat masáže.

Kdy navštívit fyzioterapeuta a kdy maséra?

V zásadě byste měli vyhledat fyzioterapeuta, pokud máte potíže s pohyblivostí, trpíte chronickými bolestmi, máte postižení, nebo jste po operaci nebo úrazu. Je také možné, že vás na fyzioterapeutickou péči pošle váš lékař.

Na druhou stranu, masér je dobrou volbou, když potřebujete rychlé ulevění od stresu a napětí, nebo máte konkrétní problém, jako je napětí v krku nebo bolesti zad. Masáž může být také skvělým doplněkem k fyzioterapeutické péči. Monika a já jsme to vyzkoušeli a musím říct, že kombinace obou nám dělá opravdu dobře.

Myslím, že je zásadní nepochopit rozdíly mezi oběma profesemi jako důvod pro jejich vzájemné vyloučení. Právě naopak, masér a fyzioterapeut by měli pracovat ruku v ruce, aby se tělo pacienta cítilo co nejlépe.

Josef Novák

Josef Novák

Jako specialista na rehabilitaci pracuji v rehabilitačním centru v Hradci Králové. Mám za sebou mnoho úspěchů při pomoci lidem vracet se zpět do plného života po různých ztrátách fyzických schopností. Jsem také velkým nadšencem pro zdravý životní styl, a proto rád píšu o zdravé stravě a jejím vlivu na naše zdraví. Moje práce je mou vášní a jsem šťastný, že mohu pomáhat lidem žít plnohodnotný život.

Napsat komentář